Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00. HU-1115 Budapest, Halmi utca 61
  Elérhetőség: +36 1 248 0008

Álláskeresők

Ön a CBC csoporthoz tartozó társaság által meghirdetett állásra jelentkezett. Az Ön kérelmének benyújtását követően a magánélet védelméről szóló jelen nyilatkozat Önre és az Ön által megadott személyes adatokra is vonatkozik. A CBC egy nemzetközi cégcsoport, számos különböző országban tevékenykedő alanyokkal. A magánélet védelméről szóló jelen nyilatkozat alkalmazásában az Ön személyes adatai védelméért a CBC csoport alanya felel, amelyhez Ön a jelentkezését beadta (az Ön személyes adatainak kezelője). A jelen nyilatkozat elmagyarázza, hogyan fogjuk felhasználni a személyes adatokat, amelyeket Öntől vagy harmadik felektől szerzünk a kiválasztási folyamat során.

Amennyiben részletes tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, forduljon a helyi adatvédelmi tisztviselőhöz (ld. lentebb).

A jelen nyilatkozatot időről időre, figyelmeztetés nélkül frissíthetjük, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze azt, de elsősorban akkor, ha személyes adatokat ad meg számunkra. A magánélet védelméről szóló nyilatkozat jelen verziója 2018. április 1. napon került kiállításra.

 1. A személyes adatok típusai

Mikor Ön pályázatot nyújt be hozzánk, az alábbi információkat szerezzük meg Öntől:

 • Elérhetőségi adatok. Például az Ön neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma.
 • Életrajzi adatok. Például az Ön korábbi munkahelyei, végzettsége, készségei, nyelvtudása és bármely egyéb információ, amit Ön az önéletrajzában feltüntet.
 • Motivációs levél. Bármely információ, amit Ön a motivációs levelében feltüntet.
 • Munkaképesség. Szükség szerint Önnek igazolnia kell, hogy alkalmas a munkavégzésre.

Ezen kívül – a megpályázott pozíciótól függően – kikérhetjük az alábbi információkat is harmadik felektől az Ön hozzájárulása vagy a törvényes érdekeink alapján:

 • Belső lekérdezések. Amennyiben Ön már a CBC társaságának alkalmazottja, és belső pozícióra jelentkezik, felhasználhatjuk az Ön személyes aktájának adatait az Ön által a jelentkezés során nyújtott információk kiegészítése céljából.
 • Kérhetjük Önt, hogy részletesen értékelje készségeit, személyiségét vagy kognitív képességeit. Az ilyen értékeléseket rendszerint harmadik fél szoftvere segítségével vagy harmadik félen/társaságon keresztül végezzük, amely megosztja velünk az eredményeket. Az értékelés megvalósítása előtt további tájékoztatást nyújtunk Önnek az Ön konkrét helyzetével kapcsolatban.
 • Átvilágítás az alkalmazást megelőzően. A pozíció jellegétől és az adott országtól függően megbízhatunk egy szakembert a munkába lépést megelőző átvilágítással, hogy megállapítsuk, fennállnak-e olyan körülmények, amelyek kizárhatnák Önt ebből a pozícióból. Az átvilágítás megkezdése előtt megvitatjuk Önnel, hogy arra sor fog-e kerüli vagy sem, illetve annak terjedelmét és célját.
 • Referenciák. Referenciákat kérhetünk olyan személyektől, akik a múltban együtt dolgoztak Önnel. Általánosságban csak akkor fogjuk felvenni a kapcsolatot ezekkel a személyekkel, ha Ön megadja a nevüket és az elérhetőségüket. Amennyiben Ön a CBC társaságának alkalmazottja, az Ön vezetőjétől és/vagy munkatársaitól is kérhetünk referenciát, akár az Ön tudomása nélkül is.
 1. Az adatkezelés céljai

Az adatkezelő az alábbi célokra fogja felhasználni az Ön adatait:

 • Alkalmazottak felvétele. Azért kezeljük az Ön adatait, hogy megállapítsuk, Ön alkalmas jelölt-e a megpályázott pozícióra.
 • Viták rendezése. A személyes adatokat a viták, panaszok vagy jogi eljárások rendezése céljából is kezelhetjük.
 • A törvény betartása. Lehetséges, hogy a törvény betartása vagy bírósági végzésnek való megfelelés céljából kell kezelnünk az Ön személyes adatait.
 1. Az Ön adataihoz hozzáférő felek

Az adatkezelő az alábbi esetekben oszthatja meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel:

 • Amennyiben harmadik felektől szerzünk információkat (ld. fentebb), továbbítjuk nekik az Ön nevét és az összes további szükséges adatot a célból, hogy releváns információkat nyújtsanak Önről.
 • Az Ön személyes adatait megoszthatjuk egyéb, a nevünkben eljáró harmadik felekkel is, pl. a toborzást végző szolgáltatóval. Ilyen esetekben ezek a harmadik felek mint adatfeldolgozók csak a fenti célokból és a mi utasításainkkal összhangban használhatják fel az Ön személyes adatait.
 • A személyes adatokhoz az alkalmazottaink is hozzáférnek majd. Ebben az esetben a hozzáférést csak akkor biztosítjuk, ha ez a fenti célokhoz elengedhetetlen, és amennyiben az adott alkalmazottat titoktartás kötelezettsége terheli.
 • Amennyiben azt törvény vagy bírósági végzés írja elő, a személyes adatait megoszthatjuk büntetőeljárásban eljáró szervekkel vagy egyéb kormányzati szervekkel is.
 1. Az Ön személyes adatainak elhelyezése

Az Ön személyes adataihoz, amennyiben azokat mi kezeljük, a személyzet fog hozzáférni az Európai Gazdasági Térségen belül. Az Ön adataihoz Svájcban is hozzáférhetnek, ahol törvényben biztosítják az Európai Unió szintjének megfelelő adatvédelmet.

 1. A személyes adatok megőrzése

Az Ön személyes adatait korlátozott ideig őrizzük meg, és töröljük őket, miután már nincs szükség a kezelésükre, és semmilyen egyéb hatályos jogszabály nem írja elő a hosszabb ideig történő megőrzést. Ez azt jelenti, hogy az Ön adatait a kiválasztási időszak alatt őrizzük meg, és egy naptári évvel azután töröljük, hogy Ön elküldte a személyes adatait. Amennyiben Önt választjuk ki a pozíció betöltésére, a személyes adatait egy személyes aktában őrizzük meg a magánélet védelméről szóló HR-irányelveinkkel összhangban.

Az Ön személyes adatait a kiválasztási időszak befejeződését követő hosszabb időszakban is kezelhetjük folyamatos jogvita esetén, vagy amennyiben Ön felhatalmazott minket az Ön személyes adatai hosszútávú megőrzésére.

 1. Az Ön adatai kezelésének jogalapja

Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a törvényes érdekeink követése, ami ebben az esetben szakképzett alkalmazottak felvétele. Bizonyos esetekben az Ön hozzájárulása alapján vagy törvényes kötelezettségeink céljából fogjuk kezelni az Ön személyes adatait.

 1. Az Ön jogai az adatvédelmi törvény alapján

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27. napi rendelete alapján Önt bizonyos jogok illetik meg.

Hozzáférési jog

Önnek joga van kikérni a birtokunkban álló személyes adatai másolatát, valamint bizonyos részleteket arról, hogyan használjuk fel azokat.

Az Ön személyes adatait egyéb követelmény hiányában alapvetően írásban biztosítjuk, illetve ha Ön ezt elektronikus úton kérelmezte, elektronikusan biztosítjuk az adatokat, amennyiben ez lehetséges.

Helyesbítési jog

Megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsuk az Önről szóló információk pontosságát és teljességét. Azonban ha Ön hibát észlel az adatokban, kérelmezheti azok frissítését vagy kiegészítését.

A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog

Bizonyos körülmények mellett Ön kérelmezheti az Ön személyes adatai törlését, például ha az általunk megszerzett személyes adatokra nincs szükség az eredeti célhoz, vagy ha Ön visszavonja a hozzájárulását. Ilyenkor azonban egyéb tényezőket is számításba kell venni. Például jogi és szabályozási kötelezettségeink lehetnek, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül teljesíthetjük az Ön kérelmét.

Korlátozáshoz való jog

Bizonyos körülmények mellett Ön kérelmezheti az Ön személyes adatai használatának felfüggesztését, például ha Ön úgy véli, hogy az Önről szóló személyes információk helytelenek lehetnek, vagy hogy nincs szükség arra, hogy az Ön személyes adatait felhasználjuk.

Adattovábbításhoz való jog

Bizonyos körülmények mellett Ön kérelmezheti az Ön személyes adatai továbbítását az Ön által választott harmadik félnek.

Kifogáshoz való jog

Ön jogosult kifogást emelni a törvényes érdekünkben álló adatkezeléssel szemben. Amennyiben nincs meggyőző és jogos indokunk a kezelésre, kifogás esetén felfüggesztjük az Ön személyes adatai kezelését. Figyelmeztetjük Önt azonban, hogy amennyiben nem tudjuk kezelni a szükséges személyes adatokat, nem áll majd módunkban bizonyos szolgáltatások és előnyök biztosítása.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

Ön jogosult visszautasítani az automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást, amely Önre nézve jogi vagy hasonló jelentős következménnyel bír. A CBC csoporton belüli társaságok alapesetben nem alkalmaznak automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást, ám amennyiben Ön automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotás alanya volt, és ehhez nem járult hozzá, felveheti velünk a kapcsolatot a lenti elérhetőségeken, és kérelmezheti az adott határozat felülvizsgálatát.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az esetek többségében nem az Ön hozzájárulása alapján folytatja az adatkezelést. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos esetekben kérjük az Ön hozzájárulását. Az ilyen esetekben Önnek joga van visszavonni az Ön személyes adatai további kezeléséhez való hozzájárulását.

Elérhetőségi adatok

Amennyiben szeretné, ha felvennénk Önnel a kapcsolatot, vagy szeretne észrevételt tenni a személyes adatok védelmének felügyeletéért felelős adatvédelmi tisztviselőnek, kérjük, küldjön egy e-mailt a dataprotection@cordbloodcenter.com címre.

Érdeklődik és szeretne többet megtudni? Keressen minket a +36 1 248 0008 telefonszámon.
Regisztráljon online itt.