Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00. HU-1115 Budapest, Halmi utca 61
  Elérhetőség: +36 1 248 0008

Karácsonyi képeslap rajzpályázat versenyszabályzata

Részletes versenyszabályzat

“Karácsonyi képeslap rajzpályázat”

E dokumentum célja a “Karácsonyi képeslap rajzpályázat” (a továbbiakban “Rajzpályázat”) versenyszabályainak teljes és egyértelmű leírása. Ez az egyetlen olyan dokumentum, amely teljes mértékben és átfogóan szabályozza a verseny szabályait a fogyasztóknak szánt vagy egyéb módon közölt promóciós anyagokra vonatkozóan. Ezeket a szabályokat csak e dokumentum írásbeli módosításai alapján lehet módosítani.

 1. A verseny szervezője:

Cord Blood Center s.r.o. Magyarországi Fióktelepe, székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 153., cégjegyzékszám: 01-17-000311 (a továbbiakban “Szervező”)

 1. Verseny ideje és helye:

A rajzpályázat 2017. november 23-ától 2017. december 13-ig tart,  Magyarország területén (a továbbiakban: pályázat időtartam). A pályázatra alkalmas képeket 2017.december 13-ig kell beérkeztetni.

 1. Versenyben való részvétel:

Csak a Magyarország területén állandó lakhellyel rendelkező 18 évesnél fiatalabb természetes személy lehet a rajzpályázat résztvevője (a továbbiakban: “Rajzpályázat résztvevő”), akinek a  köldökzsinórvére  a Szervezővel és / vagy a CEPTRA-val és/vagy a Slovenský register placentárnych krvotvorných buniekkel és/vagy Cord Blood Center s.r.o-val együttműködve került levételre autológ vagy allogén transzplantáció céljából és karácsonyi vagy téli témájú rajzot küld be a Cord Blood Centernek (1112 Budapest, Budaörsi út 153.) (a továbbiakban:”Rajzpályázat helyszíne”) oly  módon, hogy a rajzot a kitöltött kuponnal együtt kerüljön beküldésre (a továbbiakban: “Versenyrajz”, “Kísérő kupon”, a továbbiakban “Pályázati anyag”). A versenyben való részvételnek tekinthető, ha a Pályázati anyag a rajzpályázat helyszínére a megadott határidőig megérkezik és amely teljes mértékben megfelel az itt részletezett versenyszabályoknak.

 1. Értékelhető pályázati anyag:

A versenyben velő részvétel feltétele egy értékelhető rajz, azaz egy, a résztvevő által kézzel készített karácsonyi téma elkészítése, valamint egy teljes körűen és a valóságnak megfelelően kitöltött Kísérő kupon beküldése.

Csak azok a rajzok fognak szerepelni a Rajzpályázatban, amelyek teljes mértékben megfelelnek a következő feltételeknek:

 • a rajzot a pályázó gyermek saját kezével kell elkészítenie mások, különösen felnőttek (pl. Szülők, nagyobb testvérek stb.) segítsége nélkül;
 • legfeljebb A4-es méretű lehet a kép, a rajz készítésének módja nem megkötött (pl. festés, rajz stb.)
 • a karácsonyi ünnepekhez köthető témáról kell szólnia a rajznak
 • olyan minőségben kell rendelkezésre bocsátani, amely lehetővé teszi számunkra a Pályázat megjelentetését, közzétételét
 • semmilyen körülmények között nem vethet fel vagy bátoríthat semmiféle veszélyes és / vagy életveszélyes vagy egészséggel kapcsolatos káros tevékenységet;
 • nem sérthetik meg és / vagy bátoríthatják bármely törvény vagy harmadik fél törvényes érdekeit;
 • a tisztességesség, a jó ízlés és a jó erkölcs szabályait teljes mértékben tiszteletben kell tartani, és harmadik fél jogait nem szabad indokolatlanul megzavarni.

A kísérő kupont a rajzzal együtt kell benyújtani. A kísérő kupon formanyomtatvány elektronikus formátumban lesz elérhető a www.cordbloodcenter.hu weboldalon, a “Versenyhez való csatlakozás feltételei” között.

A kísérő kupon teljes és a valóságnak megfelelő kitöltése elengedhetetlen feltétele a részvételnek, A kísérő kupon tartalmazza többek között a szerződés számát, amely szám alatt let a köldökzsinórvér gyűjtés és az azt követő tárolás elvégezve ,a résztvevő anyjának nevét és születési dátumát.

A kísérő kuponnak továbbá tartalmaznia kell a gyermek  jogi képviselőjének aláírását, a törvényes képviselője kifejezi teljes egyetértését arra vonatkozóan, hogy gyermeke részt vesz a rajzpályázaton és a versenyszabályok és a szabályzat 14. És 19. pontja értelmében a rajpályázat vonatkozó szabályok mind a verseny résztvevőjére mind a jogi képviselőjére vonatkoznak.

A rajzpályázatba nem kerülnek bele azon pályázati művek, amelyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek és / vagy a beküldő személy nem teljesíti a rajzpályázat részvételi feltételeket. A szervező fenntartja a jogot, hogy kidobja a rajpályázatra érkező képeket, amelyek közzététele és / vagy terjesztése fenyegetheti vagy megsértheti a szervező jogi vagy szerződéses kötelezettségét vagy a közzététel ellentétes lenne a Szervező érdekeivel.

 1. Rajzpályázat anyaga, rajzpályázat nyereményei:

A rajzpályázat lényege, hogy a nevezők a küldeményeket a rajzpályázat helyszínére postai úton küldik, majd a pályázatra alkalmasnak ítélt képek a Cord Blood Center s.r.o. Mft facebook oldalán (a továbbiakban: “Facebook oldal”) közzétételre kerülnek, melyekre az oldalon szavazni lehet.

A rajzpályázat 2017. december 13-ig beérkezett rajzait a Facebook oldalon közzétesszük 2017. december 14-től. Ezek a pályázati képek a versenytársak ismerősei számára is elérhetők lesznek 2017.12.14-től 2017.12.19-ig.

A pályázat nyertese az a Versenyző lesz, akinek rajzát a Cord Blood Center s.r.o Mft. a legszebbnek ítéli (a továbbiakban: “A rajzpályázat nyertese”, “Nyertes Rajzpályázat”).

A pályázat különdíjának nyertese az a Versenyző lesz, akinek rajza a legnagyobb számú szavazatot kapja (a továbbiakban: “A különdíj nyertese”, “Különdíjas Rajzpályázat”).

A rajzpályázat győztese elnyeri a verseny fődíját, amely:

 • Emoji plüss hátizsák

A rajzpályázat különdíjának nyertese elnyeri a verseny különdíját, amely:

 • Pihe-puha Emoji cipzárazható kistáska,
 • Kifestő táska szett, mely egy motívumokkal ellátott non-woven hátizsákot és egy zsírkréta szettet (5 különböző színű) tartalmaz a táska kiszínezéséhez.

A rajzpályázat 2. és 3. helyezettje a Cord Blood Center s.r.o Mft döntése alapján kiválasztva, a következő díjakat kapja:

 1. helyezett díja:
 • Pihe-puha Emoji cipzárazható kistáska
 • Ügyességi nagy Jenga játék fából
 1. helyezett díja:
 • Plüss mackó papa, 20 cm magas.
 • Kifestő táska szett, mely egy motívumokkal ellátott non-woven hátizsákot és egy zsírkréta szettet (5 különböző színű) tartalmaz a táska kiszínezéséhez.

A rajpályázat eredményét a Facebook oldalon és a www.cordbloodcenter.hu weboldalon is közzé tesszük.

 1. A rajzpályázat képeinek további felhasználása

A rajzpályázatra beérkezett és a szabályoknak teljes mértékben megfelelő képeket  a Facebook oldalon közvetlenül a beérkezési határidő után, beleértve annak értékelését is tesszük közzé.

A Szervező által kiválasztott nyertes rajz és / vagy egyéb Versenytárs képe a Szervező hivatalos karácsonyi képeslapja formájában kerül feldolgozásra a rajzpályázat kiértékelése után (elektronikus formában), amelyet elsősorban a Cord Blood Center marketing céljaihoz használnak fel. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy ő válassza ki a nyertes képet, amelyet hivatalos karácsonyi képeslapjának formájában fog feldolgozni.

A szervező fenntartja a jogot a beküldött rajzok végső értékelésére. A rajzpályázatban nem szerepelnek azon rajzok, amelyek nem teljesítik a kiírt pályázati feltételeket, vagy ha a pályázó személy nem felel meg a részvételi feltételeknek.

7. A Szervező nem tehető felelőssé semmilyen veszteség, postai kézbesítés hiányából eredő késés miatt vagy bármely más technikai problémák miatt.

8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja azon pályázókat a versenyből, akik a verseny eredményét csalárd módon befolyásolják, csalnak vagy szándékuk ellentétes a jó erkölcs szabályaival (függetlenül attól, hogy a pályázó vagy más személy magatartása okozza). Ez a döntés végleges, fellebbezési lehetőség nincs.

9. Aki részt vesz a verseny, az a résztvevő pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a versenyszabályokat elfogadja, és vállalja, hogy teljes mértékben tiszteletben is tartja.

10. A rajzpályázatban való részvételt vagy a pályázatot nem lehet törvényben érvényesíteni.

11. A szervező fenntartja a jogot, hogy lerövidítheti a pályázat időtartamát, elhalaszthatja a pályázatot, felfüggesztheti vagy visszavonhatja teljesen, akár minden ok és kompenzáció nélkül.

12. A Rajzpályázat által meghatározott promóciós anyagokon vagy más anyagokon megjelenő részek és a Rajzpályázat e szabályzatának szövege közötti ellentétek esetén e szabályzat tekinthető érvényesnek, ezek a szabályok alkalmazandóak.

13. Az elkészített rajz rajzversenyre történő benyújtásával a Rajzpályázat résztvevője kifejezetten hozzájárul és beleegyezését adja, hogy a Szervező jogosult kifejezetten a kép Rajzpályázatra való felhasználására, az eredmények kihirdetésére vagy a rajzpályázat valamint az azokhoz nyújtott termékek és szolgáltatások promótálására, a képeket és hangfelvételeket a résztvevő személyiségi jogainak figyelembevételével történő felhasználására, valamint a rajzok és egyéb kép- és hangfelvételek rögzítésére, valamint a tömeges adathordozón és promóciós anyagokon ingyenesen történő közzétételére a Rajzpályázat lejártát követő öt évig.

14. A verseny résztvevőjének jogi képviselője által beküldött pályázati rajz vagy annak egy része a Szervező kizárólagos engedélyével használható fel a továbbiakban bármilyen egyéb pályázaton (a továbbiakban: „Munkaanyag”) illetve a Szervezőnek joga van saját belátása szerint dönteni erről. Tekintettel a fentiekre, a szervező másolatot készíthet a munkaanyagról, nyilvánosságra hozhatja a mű eredeti vagy azok másolatait. A hozzájárulás megadásával szerzői jogi védelem alá esnek a képek kizárólagos engedéllyel térbeli és időbeli korlátozás nélkül. A szervező jogosult engedményt vagy engedélyt adni a hozzájárulás körébe tartozó harmadik személynek. A szervező jogosult a képből a nyilvánosság számára hozzáférhető, különösen a sajtó, rádió, televízió, internet, promóciós anyagok és más megfelelő módon, marketing anyagot készíteni.

15. A verseny résztvevőjének képviselő törvényes képviselője hozzájárul a szolgáltatott személyes adatok feldolgozásához. A szervező jogosult feldolgozni ezeket az adatokat, az hogy a versenyszabályzatnak megfelelően tudjon eljárni, kihirdetni az eredményt, bemutassa a résztvevőket. A személyes adatok feldolgozására adott önkéntes hozzájárulás időben korlátlan, melyet bármikor írásban, ajánlott levélben vissza lehet vonni. A feldolgozott adatok kezelése az 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján történik. A Résztvevő adatait tömegtájékoztatásban vagy promóciós anyagban lehet közzétenni. Ugyanezen feltételek vonatkoznak abban ez esetben is ha gyám adja beleegyezését az adatkezelésre

16. A versenyben való részvétel esetén a rajzpályázat résztvevőjének jogi képviselője kifejezetten megerősíti, hogy a rajz elküldésével nem sérti a jogait és jogos érdekeit egyéb más személynek. A rajzpályázat résztvevőjének törvényes képviselője kifejezetten megerősíti, hogy a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit elfogadja. A versenyzők által képviselt jogi képviselő továbbá megerősíti, hogy a beküldött versenymunka vagy annak egy része nem áll szerzői jogvédelem alatt.

17. A versenyre vonatkozó kártérítési felelősséget a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseivel összhangban rendezik. Ha azonban a résztvevő, amelynek nevében a jogi képviselőjár el, cselekvése vagy nemteljesítése következtében keletkezik kár, az utóbbi által a Versenyszabályzatnak megfelelően kiadott beleegyezés hiánya miatt a Szervező vagy a Résztvevő részéről bármilyen kár felmerül, ezt a verseny résztvevője által képviselt jogi képviselő köteles teljes mértékben ellensúlyozni.

18. Tekintettel arra, hogy a Résztvevő 18 évesnél fiatalabb személy, úgy ítélik meg, hogy a Rajzpályázat résztvevője a jogi képviselője kifejezett előzetes hozzájárulása mellett vesz részt. A Jogi képviselő köteles aláírását a Kísérő kuponon csatolni, amelyben teljes mértékben egyetért a Résztvevő Rajzpályázatban való részvételével, a Versenyszabályzat, valamint a Verseny Szabályzatának 14-19. Pontja szerinti jóváhagyásokkal.

19. A Verseny teljes versenyszabályzata a www.cordbloodcenter.hu weboldalon érhető el.