Nyitvatartási idő : hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00. HU-1115 Budapest, Halmi utca 61
  Elérhetőség : +36 1 248 0008

Őssejt nyereményjáték szabályai

A Cord Blood Center Storage AG Mft. „Őssejt nyereményjáték“ névvel promóciót (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) hirdetett. A Nyereményjátékban való részvétel feltételeit, a verseny szabályait a jelen játékszabály tartalmazza egyértelműen. Ezen feltételek teljesítése esetén lehetséges a fent említett Nyereményjátékban való részvétel. Ezek a szabályok a játékba való belépésre, a Nyereményjátékban való részvételre, ill. a részvétel megszűnésére vonatkoznak, továbbá tartalmazzák a követeléseket, melyek a Nyereményjátékban való részvételből erednek (a továbbiakban: ”Szabályok“).

 1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Cord Blood Center Storage AG Mft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 61. a továbbiakban: „Szervező”).
 2. A Nyereményjátékra Magyarország területén kerül sor 2019.07.08-tól 2019.09.14-ig kizárólag a Kulcs patikák hálózatában.
 3. A résztvevő az a személy lehet, aki 18.évét betöltötte, jogilag cselekvőképes, magyar állampolgár, és aki a Szabályokban foglaltak alapján jogosult a Nyereményjátékban való részvételre.
 4. A versenyben való részvétel esetén a résztvevő hozzájárul a személyes adatok feldolgozásához a Személyes adatok védelme pont alapján

A Nyereményjáték szabályai, feltételei

Résztvevők, azok a természetes személyek lehetnek, akik megfelelnek a fent említett és az itt felsorolt feltételeknek is. Nyereményjátékban bármely természetes személy részt vehet, aki kitölti az „Őssejt nyereményjáték” internetes regisztrációs űrlapját a következő személyes adatok megadásával:

 1. Mobil telefonszám
 2. E-mail cím
 3. Szülés várható hónapja
 4. Szülés várható helye
 5. Teljes név (vezetéknév és keresztnév)
 6. Szülés várható dátuma
 7. Kórház neve
 8. Voucher kód megadása

A Nyereményjáték győzteseit nyereményükről telefonon értesítjük. Abban az esetben, ha a nyertessel nem sikerül telefonon keresztül kapcsolatba lépni, akkor az értesítést SMS-üzenetben vagy e-mailben is elküldjük.

A Szervező jogai és kötelezettségei

 1. A Szervezőnek jogában áll a Nyereményjátékot bármikor lezárni, módosítani, megváltoztatni, felfüggeszteni indoklás nélkül. Ha a Nyereményjáték győztesével a Szervező nem tud kapcsolatba lépni (60 napon belül), akkor a nyereményjáték győztese nem jogosult a továbbiakban a nyereményre.
 2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezővel munka-, megbízási-, vállalkozási- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint a fenti személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 685. § b) pontjában meghatározott közvetlen hozzátartozói.
 3. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen kártérítésért vagy a követelésből eredő egyéb követelésekért, amelyek a helytelenül megadott a Résztvevő pontatlan adataival és a díjak elutasításával kapcsolatban. A Szervező nem vállal felelősséget az űrlap nem megfelelő kitöltéséért, nem kézbesítéséért vagy késedelméért, sem a versenyben való részvételhez kapcsolódó technikai kérdésekért.
 4. A Nyereményjátékon nem vehetnek részt a Cord Blood Center Storage AG Mft munkavállalói és azok közeli hozzátartozói.
 5. Ha a Nyereményjáték Szervezője megállapítja, hogy a versenyző hamis információkat adott neki, a Nyereményjáték Szervezője döntése alapján jogosult kizárni az ilyen Résztvevőt a Nyereményjátékból, és a nyertes esetében a díjat nem biztosítja. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a Nyereményjátékból azt a Résztvevőt, aki a jelen Szabályzat megsértésével cselekedett vagy szándékozik cselekedni, megpróbálta a díjat csalárd módon megnyerni a jó erkölcsöt megsértve, vagy bármilyen módon, még potenciális kárt is okozva.
 6. Ezen Nyereményjáték díjai jogi úton nem érvényesíthetőek, a nyeremények pénzre nem válthatóak. Ha bármilyen kétség merülne fel a versenyszabályokkal kapcsolatban, a nyereményjáték Szervezői döntenek a további lépésekről.

Különleges rendelkezések

 1. A jövedelemadóról szóló törvény az 1995. évi CXVII. Törvénye XIV. Pontjának 76 § alapján a nyeremény után a játék meghirdetője adózik.
 2. A Nyereményjáték szervezője nem térítheti meg a Nyereményjáték résztvevőinek a versenyben való részvételükkel kapcsolatban felmerült költségeket.
 3. A Nyereményjátékon való részvétellel (a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével) a versenyző kifejezi egyetértését a Versenyszabályokkal és vállalja, hogy teljes mértékben betartja őket. A versenyszabályok be nem tartása a Résztvevő kizárását eredményezi a nyereményjátékból és a díj elvesztését.
 4. A Nyereményjáték megfelelő szervezésével kapcsolatos csalás, visszaélés vagy hiba okának gyanúja esetén a nyereményjáték szervezője fenntartja a jogot, hogy megszüntesse vagy felfüggessze a nyereményjátékot, megváltoztassa a nyereményjáték feltételeit.

Személyes adatok védelme

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő feltétel nélkül vállalja a Nyereményjáték Szabályait. Ezen szabályok be nem tartása a Résztvevő Nyereményjátékból való kizárását vonhatja maga után, ezáltal elveszíti a lehetőségét a díj megnyerésére. A Nyereményjátékban való részvétel esetén a Résztvevő hozzájárul a megadott személyes adatok feldolgozásához, a Nyereményjátékhoz és a nyerteshez való későbbi kapcsolatfelvételhez, valamint a nyeremény elküldéséhez szükséges mértékben. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás önkéntesen 1 évre szól, és bármikor, írásban, levélben, vagy a személyes adatok védelméről szóló törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően, az alábbi címen visszavonható: dataprotection@cordbloodcenter.com.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy személyes adatait a Cord Blood Center Storage AG Mft., Eurocord Slovakia, o.z., minden további engedélyezés nélkül, saját marketing tevékenysége céljából 12 hónapig felhasználhassa, az Avtv. 2. § 1. és 2. pont; Eüak. 7. § (3) bek., Avtv. 6. §, 11. § (1) bek., 12. § (1) bek., 17. § és 18. §; valamint a 428/2002 sz. Tv.7 § alapján.

A Résztvevő adatait médiában vagy promóciós anyagban lehet közzétenni. A Résztvevő hozzájárul az általa biztosított egyéb adatok felhasználásához is, amelyek nem személyes adatok. A jelenlegi adatvédelmi irányelvet a következő címen találja: www.cordbloodcenter.hu/gdpr

A Résztvevő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Nyereményjáték szervezőjének jogában áll a személyes adatoknak a Magyar Köztársaság joga szerinti összegyűjtésére, feldolgozására és felhasználására automatizált, részben automatizált vagy nem automatizált feldolgozási eszközökkel

Felvilágosítás:

 • Az adatkezelésre vonatkozó beleegyezést bármikor vissza lehet vonni. Ezt írásban kell megtenni és a levelet a cég székhelyére (1115 Budapest, Halmi utca 61.) vagy e-mail címeire info@cordbloodcenter.hu vagy dataprotection@cordbloodcenter.com kell elküldeni.
 • A személyes adatok megadása önként történik, a Nyereményjátékot meghirdető cégnek nem áll jogában engedély nélkül hozzáférnie.
 • A Résztvevőnek joga van tájékoztatást kérni, ill. megváltoztatni a megadott személyes adatokat. Ezt megteheti a cég székhelyén (1115 Budapest, Halmi utca 61.).
 • Ha az Ön által megadott személyes adatok érvényességüket vesztik, akkor ezek az adatok törölve lesznek a nyilvántartásból.

Érdeklődsz és szeretnél többet megtudni? Keress minket a +36 1 248 0008 telefonszámon.
Regisztrálj online itt.