Nyitvatartási idő : hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00. HU-1115 Budapest, Halmi utca 61
  Elérhetőség : +36 1 248 0008

A ,,NYERJEN ŐSSEJT LEVÉTELT“ nyereményjáték szabályai

I.Cikkely

Bevezető rendelkezések

A Cord Blood Center Storage AG Mft. „Nyerjen őssejt levételt“ névvel promóciót (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Játék”) hirdetett. A Nyereményjátékban való részvétel feltételeit a jelen játékszabály II Cikkelye tartalmazza. Ezen feltételek teljesítése esetén lehetséges a fent említett Nyereményjátékban való részvétel. Ezek a szabályok a játékba való belépésre, a Nyereményjátékban való részvételre, ill. a részvétel megszűnésére vonatkoznak, továbbá tartalmazzák a követeléseket, melyek a Nyereményjátékban való részvételből erednek (a továbbiakban: ”Szabályok“).

 1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Cord Blood Center Storage AG Mft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 61. a továbbiakban: „Szervező”).
 2. A ,,Nyerjen őssejt levételt“ Nyereményjátékra Magyarország területén kerül sor 2017.03.06-tól visszavonásig.
 3. A résztvevő az lehet, aki 18.évét betöltötte, jogilag cselekvőképes, magyar állampolgár, és aki a Szabályokban foglaltak alapján jogosult a Nyereményjátékban való részvételre.

II.Cikkely

A Nyereményjáték Szabályai

Résztvevők, azok a természetes személyek lehetnek, akik megfelelnek a fent említett és az itt felsorolt feltételeknek is:

 1. A Nyereményjátékban bármely természetes személy részt vehet, aki kitölti a „Nyerjen őssejt levételt” nyereményjáték internetes regisztrációs űrlapját a következő személyes adatok megadásával:
  1. Mobil telefonszám
  2. E-mail cím
  3. Szülés várható ideje
  4. Teljes név (vezetéknév és keresztnév)
 2. A nyereményjáték résztvevője 149 000 Ft értékű standard köldökzsinórvér levételt nyerhet.
 3. A nyertesek sorsolására havi egy alkalommal kerül sor. A nyertesek listáját a Nyereményjáték honlapján tesszük közzé: https://www.cordbloodcenter.hu/nyerjen-ossejt-levetelt/
 4. A Nyereményjáték győzteseit nyereményükről telefonon is értesítjük. Abban az esetben, ha a nyertessel nem sikerül telefonon keresztül kapcsolatba lépni, akkor az értesítést SMS-üzenetben vagy e-mailben is elküldjük.
 5. A Nyereményjátékban való részvétel a regisztrációs űrlapon feltüntetett várható szülés időpontjával ér véget.

III.Cikkely

A Szervező jogai és kötelezettségei

 1. A Szervezőnek jogában áll a Nyereményjátékot bármikor lezárni. Ha a Nyereményjáték győztesével a Szervező nem tud kapcsolatba lépni (60 napon belül), akkor a nyereményjáték győztese nem jogosult a továbbiakban a nyereményre.
 2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezővel munka-, megbízási-, vállalkozási- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint a fenti személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 685. § b) pontjában meghatározott közvetlen hozzátartozói.

IV.Cikkely

Személyes adatok

 1. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő feltétel nélkül vállalja a Nyereményjáték Szabályait. Ezen szabályok be nem tartása a Résztvevő Nyereményjátékból való kizárását vonhatja maga után, ezáltal elveszíti a lehetőségét a díj megnyerésére.
 2. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Cord Blood Center Storage AG Mft., Eurocord Slovakia, o.z., minden további engedélyezés nélkül, saját marketing tevékenysége céljából 12 hónapig felhasználhassa, az Avtv. 2. § 1. és 2. pont; Eüak. 7. § (3) bek., Avtv. 6. §, 11. § (1) bek., 12. § (1) bek., 17. § és 18. §; valamint a 428/2002 sz. Tv.7 § alapján.
 3. A Cord Blood Center Storage AG Mft., Eurocord Slovakia, o.z kijelenti, hogy a regisztrációs űrlapban feltüntetett adatokat csak a fentebb említett célokra használja fel. A Nyereményjátékra jelentkező személy kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok valóságosak és bármilyen változást a személyes adataival kapcsolatban köteles tudatni a Szervezővel.
  Felvilágosítás:

  • A beleegyezést bármikor vissza lehet vonni. Ezt írásban kell megtenni és a levelet a cég székhelyére (1115 Budapest, Halmi utca 61.) vagy e-mail címére info@cordbloodcenter.hu kell elküldeni.
  • A személyes adatok megadása önként történik, a Nyereményjátékot meghirdető cégnek nem áll jogában engedély nélkül hozzáférnie.
  • A Résztvevőnek joga van tájékoztatást kérni, ill. megváltoztatni a megadott személyes adatokat. Ezt megteheti a cég székhelyén (1115 Budapest, Halmi utca 61.).
  • A személyes adatok védelmét az 1992. évi LXIII. törvénye szabályozza.
  • Ha az Ön által megadott személyes adatok érvényességüket vesztik, akkor ezek az adatok törölve lesznek a nyilvántartásból.
 4. Ezen Nyereményjáték díja jogi úton nem érvényesíthető, a nyeremény pénzre nem váltható. Ha bármilyen kétség merülne fel a versenyszabályokkal kapcsolatban, a nyereményjáték Szervezői döntenek a további lépésekről.
 5. A jövedelemadóról szóló törvény az 1995. évi CXVII. Törvénye XIV. Pontjának 76 § alapján a nyeremény után a játék meghirdetője adózik.